„Produkt Roku – Wybór Polaków” jest polską odsłoną największego na świecie konkursu innowacji produktowych. Organizacja „Product of the Year” powstała 30 lat temu we Francji, a obecnie działa w ponad 40 krajach na świecie. W Polsce po 12 latach konkurs startuje w nowej odsłonie – zgodnej  z międzynarodowymi standardami.

„Produkt Roku” to globalny i niezależny konkurs skupiony wokół innowacji – mówi Philippe Gelder, szef światowej organizacji „Product of the Year” – dla nas wszystkie eksperckie definicje nie są istotne, najważniejsi są konsumenci, a oni mają jasne postrzeganie innowacji, w ich rozumieniu jest to coś, co ułatwia lub ulepsza życie codzienne – dodaje Gelder.

Producenci i dystrybutorzy mogą zgłaszać do konkursu produkty wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2016 roku. Konkurs otwarty jest dla wszystkich kategorii produktowych, w których występują innowacje. Zgłoszone mogą zostać zarówno produkty FMCG, sprzęt elektroniczny, artykuły gospodarstwa domowego, jak i produkty bankowe, samochody czy leki dostępne bez recepty. Zgłoszenia będą zatwierdzane przez Komitet Ekspertów, w którym zasiadają specjaliści z dziedziny handlu, wzornictwa przemysłowego i komunikacji marketingowej. Komitet oceni zgodność zgłoszeń z regulaminem, jednak nie będzie mieć wpływu na ostateczne oceny.

Wybór należy do konsumentów, którzy wezmą udział w największym badaniu nowości produktowych w Polsce. Badanie realizowane jest według jednolitej metodologii na całym świecie – w Polsce przeprowadzi je AC Nielsen Polska na próbie 3500 respondentów.

Konkurs wyłoni tylko jednego zwycięzcę w każdej kategorii. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas Gali wieńczącej konkurs w marcu 2018 r. Wygrana, oprócz dostępu do wyników badań, wiąże się także z otrzymaniem rocznej licencji na posługiwanie się godłem „Produkt Roku – Wybór Polaków 2018”. Zwycięskie produkty będą miały zapewnioną szeroko zakrojoną promocję, przede wszystkim w ramach kampanii skierowanych do konsumentów oraz w komunikacji B2B.

Musimy pamiętać, że dla producentów inwestowanie w rozwój innowacji jest najlepszym sposobem na ochronę pozycji rynkowej oraz utrzymanie przywiązania konsumentów do marek. Według raportu Nielsena spośród 60000 nowości wprowadzanych na rynek europejski tylko 1 na 4 przetrwa pierwszy rok, dlatego tak ważne jest marketingowe wsparcie nowych produktów, nie tylko w czasie ich debiutu na rynku, ale i w kolejnym okresie. – podkreśla Gelder.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin i wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.produktroku.pl. Produkty można zgłaszać do 15 listopada.

W skład Komitetu Ekspertów weszli: dr Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP), Jacek Barankiewicz (Prezes Zarządu Rady Reklamy), Anita Basińska (Kierownik Katedry Wzornictwa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Andrzej Gantner (Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności), prof. Lechosław Garbarski (Kierownik Katedry Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego), Małgorzata Leniarska (CEO, Dragon  Rouge Polska), Jerzy Minorczyk (Dyrektor Generalny IAA), Tadeusz Pokrywka (Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań), Maciej Ptaszyński (Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu), Bartłomiej Serafiński (CEO Touch Ideas), Zuzanna Skalska (Właścicielka 360Inspiration).

Organizatorem polskiej edycji konkursu jest firma New Communications, która od 12 lat jest wyłącznym przedstawicielem organizacji Superbrands na Polskę.
Produkt Roku – Wybór Polaków to polska odsłona największej na świecie nagrody przyznawanej przez konsumentów za innowacje produktowe. Organizacja Product of the Year powstała w 1987 roku we Francji, a obecnie działa w ponad 40 krajach na całym świecie. W Polsce konkurs pod nazwą Produkt Roku – Wybór Konsumentów realizowany był od 12 lat, od bieżącej edycji z odświeżoną nazwą i godłem. Od 2017 roku za polską edycję konkursu odpowiada firma New Communications, która od 12 lat jest wyłącznym przedstawicielem Superbrands na Polskę.