„Produkt Roku – Wybór Polaków” jest polską odsłoną największego na świecie konkursu innowacji produktowych. Organizacja „Product of the Year” powstała 30 lat temu we Francji, a obecnie działa w ponad 40 krajach na świecie. W Polsce po 12 latach konkurs startuje w nowej odsłonie – zgodnej  z międzynarodowymi standardami. „Produkt Roku” to globalny i niezależny konkurs skupiony wokół innowacji – mówi Philippe Gelder, szef światowej organizacji „Product of the Year”

Kolejnym spotkaniem odbywającym się z okazji wizyty w Polsce delegacji irańskiej prowincji Wschodniego Azerbejdżanu w dniu 21 lutego 2017 r. było Polsko-Irańskie Seminarium w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. W spotkaniu uczestniczyła Polsko – Irańska Izba gospodarcza wraz z Panem Prezesem Vahidem Tahery. Spotkanie prowadził wiceprezes Agencji, Krzysztof Senger. Podczas spotkania rozmawiano o szerokich możliwościach współpracy inwestycyjnej. Reprezentanci regionu przyjechali do Polski, aby zachęcać przedsiębiorców z naszego kraju do współpracy. Zależy im

Z okazji wizyty w Polsce delegacji irańskiej prowincji Wschodniego Azerbejdżanu w dniu 21 lutego 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej zorganizowano forum gospodarcze Polska – Iran. Irańskiej delegacji przewodniczył Pan Gubernatorem Prowincji Esmaeilem Jabbarzadehem. Ze strony Krajowej Izba Gospodarczej Forum przewodniczył Pan Andrzej Piłat, Wiceprezes KIG. W spotkaniu wziął udział Pan Vahid Tahery, Prezes Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej. Azerbejdżan Wschodni to jedna z 31 prowincji Iranu zlokalizowana na północnym zachodzie

8 lutego 2017 r. w Hotelu Mariott w Warszawie miały miejsce obchody Dnia Narodowego Islamskiej Republiki Iranu i rocznicy zwycięstwa Rewolucji Islamskiej w Iranie, w trakcie których Ambasador Iranu w Polsce wystąpił z krótkim słowem rozpoczynającym uroczystość, szkicując najważniejsze kwestie międzynarodowe i zagadnienia relacji bilateralnych Iranu i Polski.

Jedną z pierwszych placówek zagranicznych biur handlowych PAIiIZ otwiera w Teheranie – mówił Prezes PAIiIZ Tomasz Pisula podczas Polsko – Irańskiego seminarium gospodarczego odbywającego się w siedzibie PAIiIZ. Prezes Polsko – Irańskiej Izby Gospodarczej Vahid Tahery aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do otwarcia biura handlowego, które będzie polskim przedsiębiorcom znajdować rynki zbytu, a także pilotować projekt w trakcie jego wprowadzania.   Spotkanie z vice-prezesem linii lotniczych Iran Air Panem Khoshnevisan. Spotkanie

W dniu 27 stycznia 2017 r. w siedzibie PAIiIZ odbyło się kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli irańskiej administracji i biznesu – Polsko – Irańskie Seminarium Gospodarcze. Ze strony PAIiIZ przewodniczył Prezes Tomasz Pisula. W spotkaniu wziął również udział Pan Vahid Tahery, Prezes Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej. „Jedną z pierwszych placówek zagranicznych biur handlowych PAIiIZ otwiera w Teheranie” – prezes PAIiIZ Tomasz Pisula. Jak zaznaczył członek zarządu PAIiIZ Wojciech Fedko otwarcie biura w Iranie

W dniu 26 stycznia 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej  odbyło się Forum Gospodarcze Polska – Iran z udziałem przedstawicieli biznesu z Iranu oraz polskich przedsiębiorców zainteresowanych działaniami na Irańskim rynku. Delegacja składała się z 20 przedstawicieli administracji rządowej Prowincji Chuzestan, instytucji otoczenia biznesu, stref wolnocłowych i obiektów przemysłowych, zaś przewodniczył jej Pan Gholamreza Shariati, Gubernator Prowincji Chuzestan. Ze strony Krajowej Izba Gospodarczej Forum przewodniczył Pan Andrzej Piłat, Wiceprezes

Another important area of economic cooperation between Poland and Iran, in addition to energy, construction, chemical and agricultural sectors is pharmaceutical and medical industry, according to the statements of the participants of the conference “Iran post-sanctions”. Conference with Iranian Minister of Health was organized on the 2nd of September by the National Chamber of Commerce (KIG) in cooperation with the Ministry of Development and Polish-Iranian Chamber of Commerce (PICC). The

Based on an invitation by the Polish Ministry of health, Minister of Health, Medical Treatment and Education Hassan Hashemi is going to visit Warsaw, Poland on September 1st and 2nd. During Dr. Hashemi’s trip, he is going to have many meetings with health related authorities and health centers, Medical University of Warsaw, especially Bioton to strengthen ties between two countries. On Friday, September 2nd, there is going to be a meeting

On July 28, the Polish state-owned Nauta ship repair yard concluded a cooperation agreement with Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). The agreement provides for new buildings and repair of ships operated by the IRISL Group. Details of the agreement are to be discussed and clarified before 2017. The delegation from Iran led by Dr. Mohammad Saeidi, managing director of the IRISL Group accompanied by his Excellency Ramin Mehmanparast,