Z okazji wizyty w Polsce delegacji irańskiej prowincji Wschodniego Azerbejdżanu w dniu 21 lutego 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej zorganizowano forum gospodarcze Polska – Iran.

Irańskiej delegacji przewodniczył Pan Gubernatorem Prowincji Esmaeilem Jabbarzadehem. Ze strony Krajowej Izba Gospodarczej Forum przewodniczył Pan Andrzej Piłat, Wiceprezes KIG. W spotkaniu wziął udział Pan Vahid Tahery, Prezes Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej.

Azerbejdżan Wschodni to jedna z 31 prowincji Iranu zlokalizowana na północnym zachodzie kraju, zamieszkana przez ponad 3 miliony mieszkańców. Jej stolicą jest historyczne, prawie 2 milionowe  miasto Tabriz, które w przeszłości kilkukrotnie pełniło rolę stolicy Persji. Obecnie gospodarka prowincji to głównie przemysł wydobywczy zdeterminowany ogromnym bogactwem surowców naturalnych, ale też przemysł odlewniczy i największe zagłębie przemysłu spożywczego.

W przemówieniach podkreślono wagę kontaktów na szczeblach lokalnych, które stanowią klucz do wzajemnego, komplementarnego uzupełniania swoich potrzeb. Doceniono rolę władz centralnych w kreowaniu i ułatwianiu porozumienia, czemu wyraz dała obecność na spotkaniu jego ekscelencji Ambasadora Iranu w Polsce – Pan Ramin Mehmanparast i jego zapewnienia o gotowości udzielania wszelkiego wsparcia przedsiębiorcom.

Pan Sadegh Najafi Khezeriou, Prezydent Tabrizu oraz Pan Samad Hasanzadeh, Prezes Izby Handlowej w Tabriz roztoczyli przed zgromadzonymi wizję możliwości i udogodnień stworzonych w Prowincji dla przedsiębiorców: m.in. wieloletnie zwolnienia z podatków, ułatwienia wizowe, pomoc lokalnych władz, dostępne dla tych, którzy zdecydują się zainwestować w regionie. Największy popyt związany jest tam z branżą budowlaną i transportową, ale wymieniono także szereg innych sektorów gospodarki, w których warto inwestować. Istnieje duże zapotrzebowania na nowe technologie i wykształconą kadrę pracowniczą.

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystąpiła Pani Dyrektor Iwona Woicka-Żuławska, zaś Ministerstwa Rozwoju, Radca Ministra, Pan Krzysztof Dąbrowski. Podczas oficjalnej części Forum wystąpili także: Pani Magdalena Wymysłowska przedstawiciel Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Pan Karol Rozenberg z Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiając przedsiębiorcom mozliwości skorzystania z usług swoich instytucji. Spotkanie podsumował Pan Vahid Tahery, Prezes Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej.

Forum zwieńczono podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa z Tabrizu, oraz pomiędzy polską Firmą URSUS S.A. z ich irańskim partnerem Tractor Sozi Tabriz. Po zakończeniu części oficjalnej, odbyły się rozmowy bilateralne firm polskich i przedstawicieli irańskiego biznesu.

Prezes KIG, Pan Andrzej Arendarski spotkał się z Gubernatorem Prowincji Wschodniego Azerbejdżanu, Ambasadorem Iranu w Polsce, Merem Tabrizu oraz Prezesem Izby Handlowej w Tabriz;  podczas spotkania omówiono plany współpracy w najbliższym czasie.